Πληροφοριακό Σύστημα Μεταφοράς Θέσεων

Μεταφορά Θέσεων Υποψηφίων ετών 2010 - 2013

Επικοινωνία.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι 15180
Τηλέφωνα για ερωτήματα Διοικητικής Φύσεως: 2103442312, 2103443454, 2103443468, 2103443470, 2103443465, 2103442754, 2103443447, 2103443469 για Πανεπιστήμια και 2103443103, 2103442447 για τα Τ.Ε.Ι.