Πληροφοριακό Σύστημα Μεταφοράς Θέσεων

Μεταφορά Θέσεων Υποψηφίων ετών 2010 - 2013

Εμφάνιση αποτελέσματων Μεταφοράς Θέσεων Επιτυχίας

Μπορείτε να εισέλθετε πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τα 4 αρχικά σας σε ελληνικούς χαρακτήρες (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο).