Ηλεκτρονικό Σύστημα Μεταφοράς Θέσεων Εισαγωγής 2014

Η εφαρμογή για τα αποτελέσματα των υποψηφίων για Μεταφορά Θέσεων Εισαγωγής με βάση το οικονομικό κριτήριο θα ανοίξει σε μεταγενέστερο χρόνο.

Θα υπάρξει ενημέρωση με νέο Δελτίο Τύπου.